Friday, July 6, 2007

叙々苑

gotom、satoruと宴会。うまい肉を食いまくり。