Friday, July 20, 2007

La Piccola Tovala

井の頭沿線の同僚たちと 永福の La Piccola Tovala で Pizza くいまくり

No comments:

Post a Comment